Undervisning

Vi träffas onsdagar 18.30-20.30 och kvällen är oftast indelade i tre delar: Vi träffas först i smågrupper för att summera veckan som gått. Därefter startas dagens undervisning som alterneras mellan den lilla gruppen för samtal och kreativa uppgifter samt den större grupper för fortsatt reflektion och bearbetning. Sedan samlas alla igen för fika och vi avslutar med en kortare andakt (minigudstjänst). 

Så här kan en vanlig konfalektion se ut:

18:30 – Samtal i den lilla gruppen

18:40 – Undervisning i storgrupp av ungdomspastor/omsorgspastor/ungdomsledare/gäst

18:55 – Samtal/uppgifter i den lilla gruppen

18:15 – Fortsatt undervisning

19:30 – Samtal/uppgifter i den lilla gruppen

19.45 – Andakt

20.00 – Fika

20:30 – Slut

Smågrupper
Alla konfirmander delas in i mindre grupper om sex-åtta deltagare och två ledare och man samtalar om undervisningen, ifrågasätter och gräver vidare.

Material
I Equmeniakyrkan Fiskebäck vill vi erbjuda undervisning som utgår från Bibeln och som samtidigt är relevant idag. Alla konfirmander får i början av terminen varsin Bibel. Den ska tas med till varje konfa-samling.

Gudstjänstbesök
Att konfirmera sig innebär också att gå på gudstjänster. I gudstjänsterna får det vi läser och går igenom på onsdagarna liv och ger viktig kunskap om hur en församling ser ut. Vi ser att konfirmanden går på minst fyra gudstjänster på höstterminen samt fem på vårterminen.

Närvaro
Vi i Equmeniakyrkan Fiskebäck konfirmerar att en kunskap om den kristna tron intagits under årets läsning. Därför har vi en närvaroplikt på 75% av alla läsningar för att få bli konfirmerad. I runda slängar kan konfirmanden då missa en onsdag i månaden.
Höstens hajk och vårens läger är viktigt att man kan åka med på, då mycket av gruppdynamiken fördjupas, och även relationer.
I slutet av konfirmationsläsningen finns det givetvis möjlighet för den som inte är döpt att döpa sig, vilket är helt frivilligt!