Vad är konfirmation?

Konfirmationsläsningen hos oss i Equmeniakyrkan Fiskebäck är en grundkurs i kristen tro för dig som går i åk.8. Konfirmationen består av träffar under kvällstid en gång i veckan, ett längre och ett kortare läger och minst 9 gudstjänstbesök under året. Vi tycker att närvaron vid dessa tillfällen är viktigare än den mätbara kunskapen hos konfirmanden.

Vad läser vi?
Konfirmationen är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Det är också en möjlighet att fundera kring sina värderingar och vem man är och vill vara. Under konfirmandtiden får du genom undervisning, samtal, gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera över vem du själv är och vad du tror. Konfirmationstillfällena kommer bland annat handla om den kristna tron, t ex om vem Jesus är och vad det står i Bibeln, men det handlar också om grundläggande mänskliga frågor, om samlevnad och olika etiska problem som alla människor ställs inför, därför att ingen lever sitt liv ensam.
Vi tycker också det är viktigt att ha kul tillsammans. Vi försöker blanda läsningen med både roliga och seriösa inslag, allt för att det ska vara spännande att läsa.
Ett annat viktigt ledord för oss är gemenskap. Vi läser tillsammans, vi har kul tillsammans och vi löser uppgifter tillsammans. Dessutom avslutar vi varje konfirmationstillfälle med att fika tillsammans. Konfirmanderna hjälps åt – efter löpande schema – att ta med sig fika. Vi vill att alla konfirmander blir sedda, därför blandar vi undervisningen med olika gemenskapsträffar; typ att vi fikar hemma hos ledarna.

Krav att döpas eller ta emot nattvarden?
Att konfirmera sig hos oss i Equmeniakyrkan Fiskebäck innebär inte att man bekänner sig till den kristna tron eller går med i församlingen. Du behöver inte vara döpt för att läsa och vi har heller inget krav på att du måste låta döpa dig innan konfirmationshögtiden. Men vi erbjuder den som vill att döpas. Vi erbjuder också konfirmanden att ta emot nattvarden vid våra gudstjänster och på vårens läger men det är absolut inte obligatoriskt.

Föräldraträffar
Alla föräldrar bjuds in till en träff vid terminsstart där vi tar upp frågor kring ungdomarnas läsning mm. Föräldrarna kan också bjudas in under året till någon intressant föreläsning och till vissa speciella gudstjänster.